ارتباط با مدیران و معاونین

کد مطلب:  26
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

ارتباط با مدیران و معاونین

  فهرست اسامی و مشخصات مدیرعامل- معاونین و مدیران ستادی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان -خرداد ماه 99
  ردیف نام خانوادگي عنوان سمت محل خدمت شماره داخلی تلفن مستقیم فاکس تلفن همراه
  1 شیرزاد جمشیدی مدیرعامل ستاد 1200 38274633-4 38274448 09181114072
  2 رضا الماسی معاونت منابع انسانی ستاد 1174 38252407   09181118322
  3 سعید فریدونی معاونت  فروش و خدمات مشتركين ستاد 1142 38274631   09188129449
  4 سیدمحمود تربتی معاونت برنامه ریزی و بودجه  ستاد 1148 38274636   09188111218
  5 صمد مهری معاونت مالی و پشتیبانی ستاد 1166 38274630   09183074635
  6 وحید سعیدی معاونت مهندسی و تحقیقات ستاد 1137 38276759   09188116352
  7 احمد نادری مديردفترفناوري  اطلاعات  و ارتباطات ستاد 1157 38275407   09188117972
  8 احمدرضا روزبیانی مديردفتر روابط عمومی ستاد 1128 38276647 38270230 09181116305
  9 امیرحسین لطفی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات ستاد 1220 38250146   09188184340
  10 امیرحسین بادامی مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری ستاد 1225 38353023   09188127472
  11 ایرج افشار مدير  امور ديسپاچينگ  وفوريتهاي برق ستاد 121-109 34201800 34201817 09188112903
  12 ایرج والیزاده مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری ستاد 1222 38283025   09161613090
  13 سیدعلیرضا بهشتی روی مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري ستاد 1198 38273048   09181117812
  14 علی  احسان اشرفی مدير دفتر تحقيقات ستاد 1155 38279015   09188115631
  15 غلامرضا یدالهی مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه  ستاد 1150 8273028   09183146891
  16 فرزین مشیدی مدیر امور تدارکات  ستاد 1115 38257013   09188110535
  17 لید ا یوسفی مدير دفتر مديريت مصرف ستاد 1144 38274635   09183140124
  18 علی توتونچیان مدير اموركاركنان ورفاه ستاد 1179 38251025 *** 09189038505
  19 محمد سلطانی مدیر gis ستاد 1287 38280140   09183147341
  20 محمد مهدی یاری مدير دفتر كنترل  برنامه وپروژه ستاد 1153 38274311   09183130659
  21 محمدرضا اژدردل  همدانی مديردفترباز اربرق ستاد 1215 38273043   09181111670
  22 محمدعلی مجذوبی مدیر دفتر مهندسی ستاد 1134 3825039   09183331418
  23 محمدمهدی بشیری  جلال مدیر امور مالی ستاد 1130 38256446   09183135809
  24 مهرداد سلیمانی مدير دفتر حقوقي  و رسيدگي به شكايات ستاد 1120 38280656   09181113630
  25 واحد حمیدی مديردفترهيئت مديره ومديرعامل ستاد 1201 38279027   09188113469
  26 سیدرضوان معراجی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه ستاد 1171 38252989   09188312653
  27 لیلا اسکندری مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی ستاد 1192 38272360   09124035039
  28 عباس قاسمی مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل ستاد 1178 38250120   09183147804
  29 عباس گودرزی مشاور مدیرعامل ستاد 1118 ***   09188118507
  30 منصور غلامی ذاکری مشاور مدیرعامل ستاد 1124 38279016   09181113629
  31 سید علی موسوی مشاور مدیرعامل ستاد 1300 38272058   09188185350
  32 سید امیرحسین بختیاری مجری کاهش پیک ستاد *** *** *** 09181105700
  33 محسن مرادی موید  مدیر نظارت بر خدمات ستاد 1116 38262389 38262389 09184090206
  34 علی سیروس پور مدیر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ستاد 1234 38277500 38277500 09188114506
  35 سهراب سهرابی مدیر دفتر نظارت بر وصول مطالبات ستاد 1141 *** *** 09183150697
  ردیف نام خانوادگي عنوان سمت محل خدمت شماره داخلی تلفن مستقیم فاکس تلفن همراه
  1 علی سهرابی  بیدار مدیریت برق شهرستان همدان همدان *** *** *** 09181519016
  2 ذبیح اله عو اطف فاضلی مدیر امور 1 برق همدان همدان 1230 38262570 38327830 09188125370
  3 ایرج صابری مدیر امور 2 برق همدان همدان 1231 34233000 34238699 09183174163
  4 بابک امین زاده مدیر امور خدمات فنی برق همدان همدان *** 34201880 34201880 09181321908
  5 حمید طهماسبی  خو مدیر توزیع برق بهار بهار *** 34507788 34505559 09183144944
  6 رضا جلیلوند مدیر توزیع برق تویسرکان تویسرکان *** 34927800 34922953 09189055913
  7 رضا شیردره مدیر توزیع برق نهاوند نهاوند *** 33233164 33233141 09183170138
  8 رضا کریم پور مدیر نواحی برق ملایر ملایر *** 32232038 *** 09189510422
  9 نورالدین مرادی آشور مدیر توزیع برق اسدآباد اسدآباد *** 33113400 33123800 09188182237
  10 سید قاسم شیخی جانی مدیر توزیع برق فامنین فامنین *** 36824639 36824637 09189087620
  11 شهاب رضائیان مدیر امور مرکزی برق ملایر ملایر *** 32232037 *** 09181370416
  12 علی هائل همدانی مدیر توزیع برق کبودراهنگ کبودرآهنگ *** 3522154 35226154 09183133948
  13 فریبرز امیدی مدیر توزیع برق ملایر ملایر *** 32228085 32227680 09183163459
  14 مازیار بلالی  مقدم مدیر توزیع برق رزن رزن *** 36222402 36222152 09183146369
  ردیف نام خانوادگي عنوان سمت محل خدمت شماره داخلی تلفن مستقیم فاکس تلفن همراه
  1 اقای اسپیری رئیس برق صالح آباد *** 34622233 34622233 09188156209
  2 آقای نقدی رئیس برق گل تپه *** 35328255 35328255 09183180955
  3 آقای تقوی زاده رئیس برق شیرین سو *** 35363737 035363821 09188150573
  4 آقای جهان بانی رئیس برق دمق *** 36423533 036424263 09353667292
  5 آقای فرهادی رئیس برق مریانج *** 34263244 34263244 09183156513
  6 آقای شاهری رئیس برق جورقان *** 34373571 34373571 09182140583
  7 آقای مرادی اقدام رئیس برق درگزین *** 36466692 036465077 0918150118
  8 *** رئیس برق خزل *** 33422241 33422241 ***
  9 آقای خزایی رئیس برق فیروزان *** 34922250 34922250 ***
  10 *** رئیس برق جوکار *** 33723949 33723949 9181500461
  11 سرمیلی رئیس برق قهاوند ***     9183113080

سایر اطلاعات ضروری شرکت توزیع برق استان همدان
کد اقتصادی:411179975767
شناسه ملی:10861114496
شماره ثبت:2188
کدپستی:35537-65167