شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
بریده جراید
کد چندرسانه ای:  14 تاریخ انتشار:  1401/4/11 10:11:12
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
چندرسانه ای » ویدئو
مصاحبه رادیویی مهندس سهرابی بیدار

 

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت توزیع نیروی برق همدان می باشد.
Whoops! There was an error.
ErrorException (E_NOTICE)
ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) ErrorException thrown with message "ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0)" Stacktrace: #3 ErrorException in /home/edch/assets/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:1224 #2 ob_end_flush in /home/edch/assets/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:1224 #1 Symfony\Component\HttpFoundation\Response:closeOutputBuffers in /home/edch/assets/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:386 #0 Symfony\Component\HttpFoundation\Response:send in /home/edch/public_html/index.php:58
3
ErrorException
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php1224
2
ob_end_flush
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php1224
1
Symfony\Component\HttpFoundation\Response closeOutputBuffers
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php386
0
Symfony\Component\HttpFoundation\Response send
/home/edch/public_html/index.php58
/home/edch/assets/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  {
    return \in_array($this->statusCode, [204, 304]);
  }
 
  /**
   * Cleans or flushes output buffers up to target level.
   *
   * Resulting level can be greater than target level if a non-removable buffer has been encountered.
   *
   * @final
   */
  public static function closeOutputBuffers(int $targetLevel, bool $flush): void
  {
    $status = ob_get_status(true);
    $level = \count($status);
    $flags = \PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | ($flush ? \PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE : \PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE);
 
    while ($level-- > $targetLevel && ($s = $status[$level]) && (!isset($s['del']) ? !isset($s['flags']) || ($s['flags'] & $flags) === $flags : $s['del'])) {
      if ($flush) {
        ob_end_flush();
      } else {
        ob_end_clean();
      }
    }
  }
 
  /**
   * Checks if we need to remove Cache-Control for SSL encrypted downloads when using IE < 9.
   *
   * @see http://support.microsoft.com/kb/323308
   *
   * @final
   */
  protected function ensureIEOverSSLCompatibility(Request $request): void
  {
    if (false !== stripos($this->headers->get('Content-Disposition') ?? '', 'attachment') && 1 == preg_match('/MSIE (.*?);/i', $request->server->get('HTTP_USER_AGENT') ?? '', $match) && true === $request->isSecure()) {
      if ((int) preg_replace('/(MSIE )(.*?);/', '$2', $match[0]) < 9) {
        $this->headers->remove('Cache-Control');
      }
    }
Arguments
 1. "ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0)"
  
/home/edch/assets/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  {
    return \in_array($this->statusCode, [204, 304]);
  }
 
  /**
   * Cleans or flushes output buffers up to target level.
   *
   * Resulting level can be greater than target level if a non-removable buffer has been encountered.
   *
   * @final
   */
  public static function closeOutputBuffers(int $targetLevel, bool $flush): void
  {
    $status = ob_get_status(true);
    $level = \count($status);
    $flags = \PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | ($flush ? \PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE : \PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE);
 
    while ($level-- > $targetLevel && ($s = $status[$level]) && (!isset($s['del']) ? !isset($s['flags']) || ($s['flags'] & $flags) === $flags : $s['del'])) {
      if ($flush) {
        ob_end_flush();
      } else {
        ob_end_clean();
      }
    }
  }
 
  /**
   * Checks if we need to remove Cache-Control for SSL encrypted downloads when using IE < 9.
   *
   * @see http://support.microsoft.com/kb/323308
   *
   * @final
   */
  protected function ensureIEOverSSLCompatibility(Request $request): void
  {
    if (false !== stripos($this->headers->get('Content-Disposition') ?? '', 'attachment') && 1 == preg_match('/MSIE (.*?);/i', $request->server->get('HTTP_USER_AGENT') ?? '', $match) && true === $request->isSecure()) {
      if ((int) preg_replace('/(MSIE )(.*?);/', '$2', $match[0]) < 9) {
        $this->headers->remove('Cache-Control');
      }
    }
/home/edch/assets/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  {
    echo $this->content;
 
    return $this;
  }
 
  /**
   * Sends HTTP headers and content.
   *
   * @return $this
   */
  public function send()
  {
    $this->sendHeaders();
    $this->sendContent();
 
    if (\function_exists('fastcgi_finish_request')) {
      fastcgi_finish_request();
    } elseif (!\in_array(\PHP_SAPI, ['cli', 'phpdbg'], true)) {
      static::closeOutputBuffers(0, true);
    }
 
    return $this;
  }
 
  /**
   * Sets the response content.
   *
   * Valid types are strings, numbers, null, and objects that implement a __toString() method.
   *
   * @param mixed $content Content that can be cast to string
   *
   * @return $this
   *
   * @throws \UnexpectedValueException
   */
  public function setContent($content)
  {
    if (null !== $content && !\is_string($content) && !is_numeric($content) && !\is_callable([$content, '__toString'])) {
      throw new \UnexpectedValueException(sprintf('The Response content must be a string or object implementing __toString(), "%s" given.', \gettype($content)));
Arguments
 1. 0
  
 2. true
  
/home/edch/public_html/index.php
/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/

$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);

$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);

$response->send();

$kernel->terminate($request, $response);
 

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
PATH
"/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"
TZ
"Asia/Tehran"
REDIRECT_HANDLER
"application/x-httpd-ea-php72"
REDIRECT_STATUS
"200"
UNIQUE_ID
"ZHKKEA2Sfx_8BBPN1RTpYwAABcs"
SCRIPT_URL
"/Press/ShowMediaVideo/14"
SCRIPT_URI
"https://famenin.edch.ir/Press/ShowMediaVideo/14"
HTTPS
"on"
SSL_TLS_SNI
"famenin.edch.ir"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Mon, 30 Jan 2023 10:24:13 GMT"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_HOST
"famenin.edch.ir"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
HTTP_X_HTTPS
"1"
SERVER_SIGNATURE
""
SERVER_SOFTWARE
"Apache"
SERVER_NAME
"famenin.edch.ir"
SERVER_ADDR
"217.172.98.123"
SERVER_PORT
"443"
REMOTE_ADDR
"3.238.113.236"
DOCUMENT_ROOT
"/home/edch/public_html"
REQUEST_SCHEME
"https"
CONTEXT_PREFIX
"/cgi-sys"
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/usr/local/cpanel/cgi-sys/"
SERVER_ADMIN
"webmaster@edch.ir"
SCRIPT_FILENAME
"/home/edch/public_html/index.php"
REMOTE_PORT
"58386"
REDIRECT_URL
"/index.php"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
REQUEST_METHOD
"GET"
QUERY_STRING
""
REQUEST_URI
"/Press/ShowMediaVideo/14"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
ORIG_SCRIPT_FILENAME
"/usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php72"
ORIG_PATH_INFO
"/index.php"
ORIG_PATH_TRANSLATED
"/home/edch/public_html/index.php"
ORIG_SCRIPT_NAME
"/cgi-sys/ea-php72"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1685228048.2355
REQUEST_TIME
1685228048
argv
[]
argc
0
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:gXF7m95irO2otQqQCdOA2SKWR9qp0o9IkxMZhmqEzD8="
APP_DEBUG
"true"
APP_URL
"https://edch.ir"
LOG_CHANNEL
"stack"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"edch_sirokh"
DB_USERNAME
"edch_sirokh_user"
DB_PASSWORD
"oO$){DH1=lm-"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"3600"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"mail.edch.ir"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_USERNAME
"info@edch.ir"
MAIL_PASSWORD
"info@abc@123"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
MIX_PUSHER_APP_KEY
""
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
Key Value
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:gXF7m95irO2otQqQCdOA2SKWR9qp0o9IkxMZhmqEzD8="
APP_DEBUG
"true"
APP_URL
"https://edch.ir"
LOG_CHANNEL
"stack"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"edch_sirokh"
DB_USERNAME
"edch_sirokh_user"
DB_PASSWORD
"oO$){DH1=lm-"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"3600"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"mail.edch.ir"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_USERNAME
"info@edch.ir"
MAIL_PASSWORD
"info@abc@123"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
MIX_PUSHER_APP_KEY
""
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler